شیرین خانوم

بعد از مدتها ، یک روز به وبلاگ شجره نامه کمیجانی ها سر زدم و در آنجا با یادداشتی از دوستی مواجه شدم که علت نام نبردن من از خانواده های طهماسبی کمیجان را جویا شده بود . و با کمال گشاده دستی پیشنهاد کمک و همکاری داده بود .

بعد از چندین جلسه مکاتبه و تبادل یادداشت های مختلف متوجه شدم که ایشان آقای نادر نظامی طهماسبی نوه پسری شیرین خانم قابله معروف و مرحوم کمیجان هستند و چقدر از آشنایی با ایشان خوشوقت شدم . در انتظار دریافت اطلاعاتی از ایشان هستم تا برایتان بنویسم .

یکبار دیگر از همدلی و همراهی ایشان سپاسگزاری میکنم

/ 0 نظر / 26 بازدید