اعلام موجوديت

چون يكی از كارهای تحقيقاتی بنده  ِ تهيه و ترسيم شجره خانوادگی افراد فاميل كميجانی هاست لذا اين صفحه را باز كرده ام و از كليه خوانندگان هم خواهش می كنم در صورت تمايل وابستگی های خانوادگی خود و خانواده شان را برای من اعلام كنند .

 پس از تكميل اطلاعات می توانم شجره خانوادگی شمارا تهيه و تقديم نمايم .

برای كسب اطلاعات درباره تاريخ كميجان به اين آدرس برويد .

معرفی سايت های مرتبط

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

براي دستيابي به اطلاعاتي در مورد شهداي كميجان به اين آدرس برويد .

براي دستيابي به اطلاعاتي در مورد عراقي شاعر عارف و نامدار كميجان به اين آدرس برويد .

 براي دستيابي به اطلاعاتي در مورد تغذيه مصنوعي باستاني كميجان به اين آدرس برويد .

براي دستيابي به اطلاعاتي در مورد تاريخ و جغرافياي كميجان به اين آدرس برويد .

براي دستيابي به اطلاعاتي در مورد فرهنگ و آداب و رسوم كميجان به اين آدرس برويد .

براي دستيابي به اطلاعاتي در مورد ايل هاي برچلو و بزچلوي كميجان به اين آدرس برويد .

براي دستيابي به اطلاعاتي در مورد تعزيه خواني در كميجان به اين آدرس برويد .

براي دستيابي به اطلاعاتي در مورد  چهره هاي نامداركميجان به اين آدرس برويد .

براي دستيابي به اطلاعاتي در مورد انساب و طوايف كميجان به اين آدرس برويد .

براي دستيابي به اطلاعاتي در مورد يكي از مردان  كميجان( مشهدي تقي جاويد ) به اين آدرس برويد .

براي دستيابي به اطلاعاتي در مورد يكي از مردان  كميجان ( داداشعلی كلوانی ) به اين آدرس برويد .

/ 1 نظر / 24 بازدید
ابوالفضل موسوي وعلي اكبر خسروبگي

آقاي كميجاني ضمن تشكر از كار بسيار جالبتان خواهشمند است درمورد روستاهاي تابعه كميجان نيزاطلاعاتي رادر شبكه قرار دهيد.