شما بستگان محمود مرادی را می شناسید؟

این مطلب را که در زیر می خوانید پیام یکی از دوستان و همشهریان من است :

پدر بزرگ من معمار بود و به استخدام عاصم السلطنه در آمد تا برای وی خانه بسازد و در کمیجان ازدواج کرد و دارای دو پسر بنام احمد و محمد شد بعد از وفاتش ، همسرش در همانجا مجدداٌ ازدواج کرده و دارای یک پسر و یک دختر شد .

پدر من  مرحوم احمد با دختری ازدواج کرد و در سال 1310 به تهران آمد و در تهران ساکن شد و اگر اطلاعی از فامیل و منسوبین من دارید مرا مطلع سازید که بسیار ممنون خواهم شد.


محمود مرادی کمیجانی

لطفا هر یک از دوستان و خوانندگان که در مورد فامیل و بستگان ایشان دارند به من منت گذاشته و اطلاعات خودشان را در اختیار بنده قرار دهند . از همگی ممنونم .

 

/ 0 نظر / 31 بازدید