القاب و کنیه ها و شهرت

مدتها مردم همدیگر را به القاب و کنیه ها و شهرت های محلی می شناختند و با همان آدرس می دادند .

القابی که ناشی از ویژگی های فردی ، اندامی ، هیکلی ، خانوادگی و بسیاری صفات دیگر بود که شاید شنیدن آن از سوی اعقاب و اخلاف و فرزندان و نوادگانشان توهین آمیز جلوه کند .

القابی از قبیل ؛ یکه (قدبلند ) پولله (پولدار) ، جوجه (کوچولو) ، شیمیر(شمرخوان) ، ایمام (امام خوان) قصاب (قصاب ) ، کور(کور) ، چلاق (کسی که پایش چلاق شده باشد ) ، شل ( کسی که پایش شل شده باشد) به کرات بکار برده می شد .

ماها که الان آن القاب را می شنویم برایمان خوشایند نیست و جالب است که بدانید بنده به سفارش اولین کسی که مجموعه تاریخ کمیجان را پیش خوانی کرد به من تذکر داد که لقب جوجه را از پشت نام یکی از همشهریانم حذف کنم و بنده نیز به احترام تذکر ایشان و رعایت حرمت آن همشهری فوراً آنرا حذف نمودم .

غالباً رعایت میکردم ولی وقتی مطلبی را یکی از دوستان و همشهریان برایم ارسال میکند سعی میکنم رعایت امانت را نموده و کار را به همان شکلی که او ارسال نموده منتشر مینمایم .

به هر حال یکبار دیگر از کلیه همشهریانی که ممکن است به علت ناپسند بودن برخی القاب و کنیه ها از دست بنده ناراحت شده اند عذرخواهی میکنم و از بقیه عزیزان خواهش دارم در تذکری که می دهند و یا مطلبی که ارسال می نمایند  اسم و نام فامیلی و نام خانوادگی خودشان را نیز حتما بنویسند .

/ 0 نظر / 23 بازدید