چگونه شجره خانوادگی ترسیم کنیم ؟ (2)

چگونه شجره خانوادگی ترسیم کنیم ؟ (1)

موضوع بسیار ساده است .

اگرچه بسیاری از خوانندگان این مطالب به مراتب بیش از من به نرم افزار های مربوطه تسلط دارند ، ولی من برای ترسیم شجره خانوادگی از سه نرم افزار استفاده کرده ام :

1- نرم افزار پاورپوینتpower point

همان نرم افزار معمولی پاور پوینت یک بخش دارد که قبلا توضیح دادم

2- نرم افزار ژنو پرو  Geno pro

این نرم افزار تخصصی کارهای شجره خانوادگی است که در این نرم افزار میتوان برای هر باکس از نامها جدول مشخصاتی را پر کرد که شامل وقایع اتفاقیه آن فرد مانند تاریخ تولد و مرگ و ازدواج و نسبت های اون و سایر وقایع مهم زندگی ش باشه .

در این برنامه باکس های خاص زنان و مردان را میشود تعریف کرد که شکل هر باکس گویای جنسیت صاحب آن نیز باشد .

من از این نرم افزار که پس از جستجو در سایتها برای تنظیم شجره خانوادگی پیدا کردم فقط برای تنظیم شجره خانواده خودم استفاده کردم و نتوانستم خیلی از آن استفاده خوبی بکنم .

 

/ 0 نظر / 30 بازدید