کربلائی حسن قلعه ای

انساب کربلائی حسن

این مرد از آشتیان به کمیجان مهاجرت نموده و رحل اقامت می افکند و در کمیجان صاحب دو پسر بنامهای یدالله بیک و مسیب بیک میشود .

1-   یدالله بگ (بالا یدالله ) با زنی بنام مریم ازدواج و ثمره اش دو پسر بنام  نبی الله و هدایت الله و 2 دختر بنامهای آسیه و خوشقدم میباشند و در زمان انتخاب نام خانوادگی کمیجانی را برمیگزینند .

- نبی الله با دختر شیخ علی افشاری عیسی آبادی ازدواج و دو پسر بنامهای مسلم و عقیل و دو دختر بنامهای معصومه و فاطمه را بوجود می آورند .

- مسلم جلای وطن نموده به دلیجان ساکن میشود و به مسلم ترکه معروف میشود و همانجا ازدواج و دارای 10 پسر و 2 دختر است که یک دختر در شیراز و بقیه همگی در همان دلیجان ساکن هستند . پسر بزرگ مسلم با دختر علی اکبرخان بهادری ازدواج میکند .

- عقیل – با دختر مسیب بگ ازدواج میکند و ثمره اش سه پسر بنامهای مهدی ساکن کرج ، قاسم ساکن تهران و هادی ساکن کمیجان میباشد و 4 دختر بنامهای زهرا کبری خدیجه و حمیده که همگی مقیم کمیجان هستند .

- معصومه دختر نبی الله با پسر قدرت افشار عیسی آبادی ازدواج میکند .

- فاطمه با پسر شیخ ولی کمیجانی وصلت نموده و در قرچک ورامین زندگی میکند .

- هدایت الله با دختر عباسقلی بنام زرین طلا ازدواج کرد که ثمره اش 5 پسر بنامهای حاج نصرت الله با نام فامیلی مهدوی نیا ساکن قم و بقیه فرزندان و خود هدایت الله هم تغییر فامیل داده اند . علیجان در تهران و دلاور در تهران و عباس و حمید نیز ساکن کمیجان هستند . یک دختر هدایت الله نیز با مهدی پسر نادعلی آقاخانی ازدواج کرده و دو پسر و یک دختر دارند که یکی از پسران در کمیجان و مابقی ساکن تهرانند .

 

/ 0 نظر / 20 بازدید