komijan family tree - شجره و انساب کمیجان

۱۳۸۸/۳/٢٦

طایفه گرجی های کمیجان

آقای هادی مشگان که یکی از وابستگان خاندان گرجی های کمیجان است در یادداشتی از بنده خواسته بودند که مطالبی درباره خاندان محترم گرجی بنویسم ولی بنده با توجه به بی اطلاعی خود از ایشان خواهش کردم که مرا کمک کند ، وی در یادداشتی که بعدا برایم نوشت که مطالب را تهیه نموده و در سایت وبلاگ خودش قرار داده است ،‌ضمن تشکر از ایشان و با اجازه او ،‌آن مطالب را کپی میکنم و در اینجا جهت اطلاع سایر عزیزان قرار میدهم .

حقیقتش اینکه من از صحت و سقم این مطالب اطلاع چندانی ندارم و امیدوارم افراد مطلع آنرا کاملتر نمایند . بنابراین مسئولیت صحت و سقم آن مطالب با آقای هادی مشگان است . برای ایشان هم آرزوی موفقیت دارم . ملاحظه کنید :  

در پی حوادثی که درپست      گذری برتاریخ ایران    ذکر کردم و مهاجرت بزرگان سرزمین گرجستان و حاکمان انجا به نواحی مرکزی ایران سهراب خان توسط حکومت مرکزی به ناحیه کمیجان فرستاده میشود و حکومت کمیجان به وی سپرده میگردد این طایفه که بعدها در پی ورود شناسنامه و ثبت احوال به ایران عده ای از انها خود را سهرابی بهرامی و گرجی نامیدند تا سالها حکومت کمیجان را عهده دار بودند

ازدواج یکی ازپسران خاندان عاصم السلطنه (که از خاندان کوچک وحقیر کمیجان محسوب میشدند)با یکی از دختران طایفه سهراب خان که  مابعد ازاین انها را سهرابی میخوانیم باعث ایجاد اتفاقات تاسف برانگیزی میگردد که این خاندان هنوز هم بعد از سالیان دراز از آن به بدی و سیاهی یاد میکنند

سهرابی ها در کمیجان دارای چندین  پارچه ابادی و اسیاب  بوده و بنا به قولی در جنگهای اول و دوم روسیه جهت دفاع از اب و خاک میهن عزیزمان رشادتهای بسیاری به خرج داده اند  و در این راه فرزندان بسیاری ازاین خاندان به فیض عظیم شهادت نایل امده اند.

 

 


آقای هادی مشگان که یکی از وابستگان خاندان گرجی های کمیجان است در یادداشتی از بنده خواسته بودند که مطالبی درباره خاندان محترم گرجی بنویسم ولی بنده با توجه به بی اطلاعی خود از ایشان خواهش کردم که مرا کمک کند ، وی در یادداشتی که بعدا برایم نوشت که مطالب را تهیه نموده و در سایت وبلاگ خودش قرار داده است ،‌ضمن تشکر از ایشان و با اجازه او ،‌آن مطالب را کپی میکنم و در اینجا جهت اطلاع سایر عزیزان قرار میدهم .

حقیقتش اینکه من از صحت و سقم این مطالب اطلاع چندانی ندارم و امیدوارم افراد مطلع آنرا کاملتر نمایند . بنابراین مسئولیت صحت و سقم آن مطالب با آقای هادی مشگان است . برای ایشان هم آرزوی موفقیت دارم .

تاریخچه حکومت در کمیجان

فرزندان سهراب خان:

ü      حسن اقا

ü      حسین افا

  حسن اقا:

ü      اسدا... خان

اسدا...خان:

ü      رضاخان

ü      اقا بالا خان

ü      قاسم خان

ü      نیم تاج خانم

ü      خانم تاج خانم

قاسم خان:

ü      رجبعلی گرجی (از مالکین بزرگ شهرستان کمیجان )

ü      اختر خانم

ü      ام البنین

ü      رقیه خانم (والده گرامی اینجانب)

رجبعلی :

ü      یوسف

ü      محمد

ü      تعدادی دختر از ایشان به یادگار مانده است

اختر خانم:

ü      ابراهیم

ü      محمود

ü      خوشقدم

ü      فرخ خانم

رقیه خانم:

ü      هادی (نویسنده مطالب مربوطه)

ام البنین:

ü      ناصر

ü      محمد

ü      فاطمه

ü      منصوره

حسین آقا:

§         شکرا... خان

شکرا... خان:

§         محمود اقا

§         یدا...خان

محمود اقا:

  • ابراهیم
  • محمد
  • عباس

یدا... خان:

  • غلامعلی
  • عزیزا...

 

 

 

 

 

 

در پی حوادثی که درپست      گذری برتاریخ ایران    ذکر کردم و مهاجرت بزرگان سرزمین گرجستان و حاکمان انجا به نواحی مرکزی ایران سهراب خان توسط حکومت مرکزی به ناحیه کمیجان فرستاده میشود و حکومت کمیجان به وی سپرده میگردد این طایفه که بعدها در پی ورود شناسنامه و ثبت احوال به ایران عده ای از انها خود را سهرابی بهرامی و گرجی نامیدند تا سالها حکومت کمیجان را عهده دار بودند

ازدواج یکی ازپسران خاندان عاصم السلطنه (که از خاندان کوچک وحقیر کمیجان محسوب میشدند)با یکی از دختران طایفه سهراب خان که  مابعد ازاین انها را سهرابی میخوانیم باعث ایجاد اتفاقات تاسف برانگیزی میگردد که این خاندان هنوز هم بعد از سالیان دراز از آن به بدی و سیاهی یاد میکنند

سهرابی ها در کمیجان دارای چندین  پارچه ابادی و اسیاب  بوده و بنا به قولی در جنگهای اول و دوم روسیه جهت دفاع از اب و خاک میهن عزیزمان رشادتهای بسیاری به خرج داده اند  و در این راه فرزندان بسیاری ازاین خاندان به فیض عظیم شهادت نایل امده اند.

(روستاهای و نواحی تحت مالکیت این خاندان بزرگ شامل:

Ø  کمیجان

Ø  خسروبگ

Ø  نیراپوشتا

Ø  سوران محمود اباد

Ø  انار

Ø  خمارباغی

Ø  اغچه کریز

بوده است .

در پی فوت سهراب خان پسر ارشد ایشان حسن اقا و سپس اسدا.. خان حاکم مناطق فوق میگردند

در پی وفات اسدا... خان نایب ایشان معروف به میرپنج اداره املاک و حکومت مناطق فوق را تارسدن فرزند بزرگ اسدا... خان به سن قانونی عهده دار میگردد

رضاخان فرزند ارشد اسدا... خان در سن 15 سالگی شاهد مصیبتی دیگر میشود میرپنج  وفات میابد و در واپسین لحظات عمر رضاخان را به بالین طلبیده و توصیه های لازم را به ایشان مینماید و و صایای پدر بزرگوارشان به ایشان گوشزد میکند و جان به به جان افرین تسلیم مینماید

خاندان سفاک عاصم السلطنه که مسند قدرت را بدون حاکم مبیند و رضاخان را بی تجربه در امر حاکمیت به ناگاه تصمیم شومی را اخذ منماید

اری با تهدید رعایا را  از دادن خراج به حاکم منع میکنند و مدعی حاکمیت سرزمینهای فوق میگردندو نسبت به اموال خاندان سهرابی تعدی مینمایند رضاخان که هنوز تجربه لازم را در اداره حکومت ندارد در ابتدای این امر با مشکلات زیادی روبرو میگردد

عاصم السلطنه ملعون در پی حملات و اعمال بیشرمانه خویش هفت روز اطراف قلعه رضاخان را محصور نموده و با رانده مسیر رودخانه  به اطراف قلعه حکومتی از هرگونه کمک به ایشان خودداری مینماید (قلعه مزبور معروف به باش قلعه بوده و هنوز هم اثاری ازان در کمیجان یافت میگردد)در پی این حملعه ناجواندانه و ددمنشانه عوامل عاصم السلطنه در نبردی نابرابر بین باقیمانده مردان و عوامل خاندان سهرابی با نیروهای متجاز در میگیرد که بدلایل معلوم و حتی با وجود رشادتهای انجام شده توسط باقیمانده مردان باش قلعه در این جنگ نابرابر عاصم السطنه ملعون پیروز شده و اموال خاندان سهرابی را به یغما میبرد (اثاری از اموال به غارت رفته از باش قلعه را در قلعه جعفر خان واقع در کمیجان مقابل میدان فخرالدین ابراهیم عراقی را میتوان مشاهده نمود )

وقتی مطالب فوق را مینگاشتم به یاد حمله وشیانه و ددمنشانه قوم مغول به ایران افتادم و دفاع مظلومانه مردم جای جای این سرزمین.

در پی این امر اخباری از کمیجان به حکومت مرکزی میرسد حکومت افرادی را از تهران برای بررسی امور به کمیجان میفرستد واین افراد پس از ورود به کمیجان با استقبال عوامل سفاک عاصم السلطنه روبرو میشوند و پس از گرفتن مقادیر متابهی هدایا و رشوه ای عظیم که ازخاندان سهرابی به یغما رفته بود خبری را بدین گونه به تهران ارسال میکنند حاکم جدید کمیجان عاصم السلطنه میباشد و از این پس حکومت مرکزی ایران مالیات و خراج را باید از ایشان مطالبه نماید.و از این پس حکومت کمیجان به نام خاندان سفاک عاصم السطنه ثبت میگردد.

فرزند ارشد عاصم السلطنه معروف به جعفرخان سالها بعد به نزد قاسم خان فرزند کوچک اسدا... خان میرود تا برای جنایتهای پدرش از او کسب حلالیت نماید (پس از ماجرای تقسیم اراضی در مناطق کشاورزی ایران خاندان عاصم السطنه قدرت خود را از دست داده و به خانواده ای کوچک تبدیل میشوند و حکومت کمیجان از سیطره ایشان خارج شده و دیگر دارای قدرتی نمیباشند) از عبرتهای تاریخ

هرچند قاسم خان پدر بزرگ اینجانب  که در ازادگی و بزرگواری شهره زمانه خود بوده هیچ گاه به این کار تن در نمیدهد.

خاطره ای از والده اینجانب به نقل از پدر بزگوارشان نقل شده است که پس از غصب حکومت کمیجان توسط عاصم السلطنه رضاخان که فرزندی نداشته به دیاری دیگر کوچ مینماید و اقا بالاخان هم در تهران سکونت میگزیند لیکن قاسم خان در کمیجان سکونت داشته و روزی عوامل حکومتی عاصم السلطنه به سراغ ایشان رفته و درخواست مالیات از ایشان مینمایند که با اعتراض ان بزرگوار روبرو شده و مجبور به عقب نشینی میگردند

لازم به ذذکر است در بها و پنجره ها و اشیائ قیمتی موجود در قلعه معروف جعفرخان از اموال به یغما رفته خاندان سهرابی میباشد.

هادی مشگان

 

 

Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانانساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيهخواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديد


پرشين‌بلاگ